Profil naszej firmy

Firma Interleder w Olszanach istniej na rynku futrzarskim od 1979 roku zarządzana stale przez Teresę i Henryka Rosiek.

Firma Interleder wystawia swoje towary na targach futrzarskich we Frankfurcie nad Menem, Moskwie, Wilnie, Poznaniu.

Myślą przewodnią firmy jest produkcja towarów najwyższej jakości, wykonanych szybko i tanio.

Ochrona środowiska

"Czystsza Produkcja" - filozofia i strategia firmy INTERLEDER

Zagadnienia ekologii w firmie Interleder są stawiane na równi z pozostałymi zagadnieniami .Prowadzi ona aktywną politykę ograniczenia wpływu działalności produkcyjnej na środowisko naturalne poprzez nakłady inwestycyjne, działania formalno-prawne i rozwiązania  organizacyjne.

Od kilku lat systematycznie jest modernizowana technologia wyprawy skór w formie ekosubsydiowania chemii czyli, zamieniania związków chemicznych na nowoczesne związki ulegające biodegradacji firmy Clariant tak, aby już na etapie wytwarzania zapobiegać powstawaniu zanieczyszczeń.

Firma posiada własną oczyszczalnię chemiczno-biologiczną w formie tzw. separatorów chromu firmy INWATEC specjalnie zaprojektowaną przez światowej klasy specjalistę w tej dziedzinie dr inż. Mroza , a ścieki oczyszczyszczone odprowadza do oczyszczalni miejskiej.

Pod koniec lat 90-tych firma dokonała modernizacji kotłowni olejowej firmy VIESSMANN, oraz francuskiej firmy Quenod ,które są liderami na światowym rynku techniki grzewczej, dzięki niskoemisyjnemu spalaniu mieszczą się wyraźnie poniżej wartości granicznych dla szwajcarskiego znaku ekologicznego "Błękitny Anioł", który to znak spełnia najbardziej rygorystyczne normy emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego na świecie.

Firma posiada również nowoczesną kotłownię trocinową, która działa na zasadzie tzw. pirolitycznego spalania trocin drzewnych w komorze wysokiego ciśnienia, która zapewnia ekonomiczną i ekologiczną eksploatację z wysoka skutecznością do 85% ,czego wynikiem jest bardzo mała emisja spalin do powietrza.

W zakresie odpadów stałych został zorganizowany proces pełnego ich zagospodarowania, nawet odpadów powstałych w procesie oczyszczania ścieków, których recyclingiem zajmuje się firma Inwatec.

Biorąc pod uwagę zanieczyszczenia do powietrza firma dokonała modernizacji i modyfikacji tego etapu technologicznego ,którym wykorzystuje się rozpuszczalniki lotne do odtłuszania skór , inwestując w nowoczesna maszynę firmy Boewe pracujące w systemie zamkniętym z odzyskiem(recykling) zużytych rozpuszczalników.

Jeżeli chodzi o uciążliwości akustyczne to firma również zadbała o ten problem, lokalizując swoją siedzibę z dala od zabudowań mieszkalnych, dodatkowo tworząc tzw. strefę ochrony w formie 4 ha lasu sosnowego wokół firmy.

paski - skóry królicze - skóry z nutrii - wyprawa skór futerkowych - taśma z królika - dodatki futrzarskie
Copyrights © 2005 Zakład Wyprawy Skór INTERLEDER - Wszelkie prawa zastrzeżone